Výškové mytí oken Praha

Zajišťujeme rizikové kácení stromů v těsném sousedství domů a na dalších špatně nepřístupných místech, kde nelze strom kácet ze země.
(stromy nakloněné nad střechy domů, stromy u elektrického vedení, u plotů u vody atd..)

Na kácení stromů za obtížných okolností (např. stromy rostoucí v prudkých svazích) používáme speciální horolezecké techniky. Pomocí lan a kladek krok za krokem seřezáváme strom a spouštíme jednotlivé kusy stromu na bezpečné místo.

Občas je nezbytné použít více technik: horolezecké techniky, plošin, jeřábů a další techniky.

Po dohodě zabezpečujeme taktéž úklid, odvoz a likvidaci biomasy.

Nabízíme také frézování pařezů.

Výchovný řez

Tento řez děláme běžně u mladých exemplářů v prvních letech po výsadbě na trvalé stanoviště, méně často pak po řezu zmlazovacím. Výchovný řez se provádí zpravidla do 10 - 15 (20) let po výsadbě, přičemž plynule přechází do některého z technologických typů udržovacího řezu. Výchovný řez je nutné v prvních letech po výsadbě provádět poměrně často, nejlépe jednou za 2 - 3 roky.

Zdravotní řez

Jedná se o běžný a v současné době i hojně využívaný typ udržovacího řezu. Tento řez je řezem komplexním a je cíleně zaměřen na podporu zdravotního stavu a vitality stromu. Cílem tohoto řezu je zejména zajištění dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu přičemž udržujeme pokud možno co nejlepší zdravotní stav, vitalitu a provozní bezpečnost. Je opakovaný v několikaletých intervalech, nejméně alespoň jednou za 8-10 let.

Bezpečnostní řez

Jde v podstatě o minimální variantu zdravotního řezu, účelově zaměřenou jen na splnění požadavků aktuální provozní bezpečnosti stromu. Cílem řezu je odstranit nebo redukovat v koruně pouze ty větve, které by svým pádem na zem mohli svému okolí způsobit větší či menší škodu na majetku osob, či újmu na jejich zdraví a životě. Je to řez relativně levný a má své místo všude tam, kde není příliš efektivní investovat do nákladního zdravotního řezu.

Redukční řezy

Redukční řezy jsou de facto všechny typy řezů, které ve větší či menší míře způsobují celkovou nebo částečnou redukci (zmenšení či prostorové omezení) koruny stromu. Tyto případy se týkají většinou stromů ponechaných delší dobu bez jakékoliv péče, stromů rostoucích v blízkosti domů, dopravních značek, semaforů nebo jiných překážek. Dále stromů rostoucích pod nebo v těsné blízkosti elektrických nadzemních vedení. Obvodovou redukcí lze docílit významné zvýšení stability ošetřovaného stromu, případně napravení jedinců ovlivněných nevhodnými redukcemi koruny v minulosti.

Tvarovací řezy

Cílem je vytvoření nepřirozeného tvaru stromu a velmi často i omezení jejich přirozené velikosti. Tyto řezy je nutné v pravidelných intervalech opakovat, nejlépe každoročně před jarem. Tvarování stromů je nutné začít ihned po jejich výsadbě na trvalé stanoviště a provádět jejich po celou dobu jejich života. Pokud tvarování není po určité době možné dále realizovat, je nutné strom nenechat přerůst do mohutného jedince se sekundární korunou tvořenou mladými výhonky, jejichž stabilita je velmi nízká a možnost jejich vylomení a pádu na zem vysoká.

Jsme specialisté na veškeré výškové práce za použití horolezecké techniky, umíme však i z lešení či plošiny

V případě jakýchkoli dotazů volejte nonstop,
napište email či použijte formulář a zanechte kontakt na sebe, my se Vám obratem ozveme.

MARTIN KUBÁT

mobil:+420 776 613 434

Praha | Střední Čechy | Celá ČR

Krhanická 718/27, Kamýk, 142 00 Praha 12

Jméno a příjmení:
Telefon
E-mail:
Text zprávy:
 Mytí oken provádíme i v dalších lokalitách:

Mytí skel výškových budov v Praze Nástroje pro mytí oken Karcher mytí oken